به نقل از سردار شوشتری

مقاومت، فایده ای ندارد. ماندن در خرمشهر و آبادان، حتی اهواز و اندیمشک هم به معنای خودکشی است! این شهرها را دیگر باید از دست رفته تلقی کنیم. نیروهای دفاعی باید در خرم آباد و روی ارتفاعات زاگرس مستقر شوند...

جنگ چریکی «آقا» در اوایل جنگ
به گزارش گلستان24، مقاومت، فایده ای ندارد. ماندن در خرمشهر و آبادان، حتی اهواز و اندیمشک هم به معنای خودکشی است! این شهرها را دیگر باید از دست رفته تلقی کنیم. نیروهای دفاعی باید در خرم آباد و روی ارتفاعات زاگرس مستقر شوند...
 
جنگ چریکی
 
اینها تفکرات بنی صدر بود که فرماندهی کل قوا را در دست داشت.
 
با تمام کمبودها و ناجوانمردی های داخلی، نیروهای مدافع، روحیه شان را از دست ندادند. به خصوص که می دیدند نماینده امام، آقا سید علی همراه دکتر مصطفی چمران با گروه های کوچک سه یا چهار نفره، به جنگ چریکی و پارتیزانی با دشمن مهاجم می پردازند.
 
شهرها خالی نشد. عراق که می خواست چند روزه خوزستان را تصرف کند و خودش را به تهران برساند، چهل- چهل و پنج روز در خرمشهر معطل ماند و حساب کار دستش آمد.
 
به نقل از سردار شوشتری
 

ارسال نظر

آخرین اخبار