گلستان24 گزارش می دهد؛

پیکر مطهر شهید پور جباری امشب وارد استان گلستان شد.

پیکر شهید پور جباری وارد استان گلستان شد

به گزارش گلستان24، پیکر مطهر شهید پور جباری امشب وارد استان گلستان شد.

شهید پورجباری از رزمندگان تیپ پیاده سپاه نینوا  بود که در منطقه جنوب شرق مشغول به خدمت بوده است.

 پورجباری 1

 پورجباری2

 پورجباری3

 پورجباری4

 

 پورجباری5 پورجباری6

ارسال نظر

آخرین اخبار