منبر تاریخی مسجد جامع گرگان از آثار دوران تیموری به عنوان یکی از اثرهای ارزشمند فرهنگی و تاریخی استان گلستان مرمت شد.

مرمت منبر تاریخی مسجد جامع گرگان

به گزارش گلستان24،معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان این عملیات مرمتی را با هدف بازشناسی جایگاه تاریخی،فرهنگی منبر تاریخی مسجد جامع گرگان، آسیب شناسی و فن شناسی ساختار فیزیکی و شیمیایی چوب و همچنین در راستای استحکام بخشی و رفع آسیب های وارده در گذر زمان به این منبر بیان کرد. 

مرمت منبر تاریخی مسجد جامع گرگان


حمید عمرانی رکاوندی روز شنبه اظهارداشت: این اقدام با حمایت اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی- تاریخی کشور و تخصیص اعتبار 300 میلیون ریالی با همکاری بخش خصوصی و هیات امنای مسجد جامع گرگان انجام شد. 
مسئول امور موزه ها و اموال منقول فرهنگی، تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گلستان نیز گفت: این منبر چوبی از جمله آثار تاریخی فاخر در دوران تیموری است که در مسجد جامع شهر گرگان نگهداری می شود. 
غلامرضا حمیدی از جمله کارهایی که درمرحله اجرایی این طرح انجام گرفته به پاکسازی به روش مکانیکی– شیمیایی، اسید زدایی، افت زدایی، استحکام بخشی و بازسازی قسمت های از بین رفته اشاره داشت که بر اساس مستندات تاریخی، اتصال قطعات جداشده با مواد برگشت پذیر و موزون سازی رنگی بخش های الحاقی اثرانجام شده است. 
وی وجود آسیب های فراوان از قبیل کمبود قطعات، ترک، ریزترک، الحاقات، آفت (سوسک چوبخوار)، تغییر رنگ، آثار سوختگی را از مشکلات در انجام این عملیات مرمتی ذکر نمود. 
از کتیبه های تاریخی منبر چنین برمی آید که این اثر در دوره ابوالقاسم بابر بن بایسنقر بن شاهرخ(853-861 ه.ق) ساخته شده و دردوره های صفویه و افشاریه مرمت شده است. 
ارتفاع منبر هم اینک سه متر وهشت سانتی متر وطول آن دو متر ونود وسه سانتی متر است و محل درگاه منبر تا محل استقرار خطیب هشت پله تعبیه شده و در ساخت منبر از فنونی چون گره چینی، منبت کاری ومقرنس کاری استفاده شده است. 
1648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ایرنا

ارسال نظر

آخرین اخبار