گزارش تصویری؛

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب گلستان، صبح امروز در فرمانداری شهرستان کردکوی برگزار گردید.

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب گلستان برگزار شد

به گزارش گلستان24، نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب گلستان، صبح امروز در فرمانداری شهرستان کردکوی برگزار گردید.

 

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب1

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب2

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب3

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب4

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب5

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب6

 

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب7نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب8

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب9

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب10

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب11

نشست مطبوعاتی فرمانداران غرب12

 

ارسال نظر

آخرین اخبار