مقام معظم رهبری: مردم ما در مقابله با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دی در سرتاسر کشور مـشت محکمی به دهـان فتنه گران زد....

۹دی مشت محکمی بر دهان فتنه گران

به گزارش گلستان24،وبلاگ «چفیه های بهشتی» نوشت:

مقام معظم رهبری:

مردم ما در مقابله با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دی در سرتاسر کشور مـشت محکمی به دهـان فتنه گران زد.این کار را خود مردم کردند.این حرکت یک حرکت خود جوش بود.این خیلی معنا دارد؛این نشانه این است که این مردم بیدارند،هشیارند.

پیش نمایش طرح(کلیک کنید)

08865

مشاهده و دریافت سایز اصلی 

دریافت سایز اصلی :  DOWNLOAD

ارسال نظر

آخرین اخبار