، با توجه به نیازهای جامعه آمریکا، پیشنهاد می­شود که کتاب­هایی به بازار عرضه شود که نه تنها بر تفاوت قومی و نژادی متمرکز می­باشند بلکه به زندگی افرادی از طبقات اجتماعی – اقتصادی گوناگون، مذاهب مختلف و هویت­های جنسی متنوع می­پردازند.

	چرا همه از ایجاد تنوع در محصولات کتاب کودک سود می برند؟

با توجه به چند فرهنگی شدن جامعه آمریکا، از لزوم ایجاد تغییرات در شیوه نگارش کتاب­های کودکان سخن می­گوید. در این مقوله، با توجه به سیر صعودی افزایش جمعیت لاتین تبارهای این کشور که پیش­بینی می­شود تا سال 2060 به 129 میلیون نفر برسند، بیشتر به نیازهای فرهنگی کودکان این قشر در بهبود زندگی فردی خود از یک سو و تعامل با کودکان دیگر نژادها از سوی دیگر توجه شده است.

با توجه به این مشکل بزرگ که شخصیت­های داستانی اغلب کتاب­های آمریکایی سفید پوست هستند، به عقیده نگارنده برای اینکه کودکان را به امر مطالعه علاقه­مند کنیم تا به موفقیت تحصیلی دست یابند، باید در داستان شخصیت­هایی را بگنجانیم که به لحاظ فرهنگی به ایشان شباهت داشته و تجربیات زندگی خود آنها را انعکاس می­دهند.

به این ترتیب، با توجه به نیازهای جامعه آمریکا، پیشنهاد می­شود که کتاب­هایی به بازار عرضه شود که نه تنها بر تفاوت قومی و نژادی متمرکز می­باشند بلکه به زندگی افرادی از طبقات اجتماعی – اقتصادی گوناگون، مذاهب مختلف و هویت­های جنسی متنوع می­پردازند.

در این خبر با استناد به آزمایش عملی که از سوی سازمان غیرانتفاعی کتاب اول (First Book) و با همکاری کمپانی دیزنی، معلمین محلی و برخی مسئولین انجام شده است، این نتیجه حاصل می­شود که

  1. برای علاقه­مند نمودن کودکان به مطالعه، آنها باید با شخصیت­های داستانی مواجه شوند که به فرهنگ و جامعه ایشان تعلق دارند.
  2. نیاز آموزشی کودکان لاتین زبان به اینگونه کتابها اثبات شده است به گونه­ای که پیش از اجرای برنامه آزمایشی فوق 73 درصد از کلاس­های درس عملا هیچ کتابی که بر مبنای زندگی جامعه لاتین تبار طراحی شده باشد نداشتند و یا تعداد این کتاب­ها بسیار کم بوده است.
  3. در یک جامعه چند فرهنگی، کودکان سفید پوست نیز به اندازه کودکان رنگین پوست به تنوع داستانی نیاز دارند. به این ترتیب، ایشان بیشتر با واقعیات جامعه خود آشنا می­شوند و ضمنا 91 درصد از کودکان سفید پوست با اجرای این شیوه ارتباط موثر­تری با  همکلاسان لاتین تبار خود برقرار می­کنند.
  4. داستان­های چند فرهنگی به معلمین امکان نوآوری در تنظیم برنامه­های آموزشی را می­دهد.

به این ترتیب بازار جدیدی برای عرضه محصولات چند فرهنگی نیز ایجاد می­شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار