گلستان24 گزارش می دهد؛

اولین جشنواره بومی محلی شهرستان کردکوی به روایت تصویر

به گزارش گلستان24، اولین جشنواره بومی محلی شهرستان کردکوی برگزار شد.

این جشنواره که در روز های 25 و 26 اسفندماه در دبیرستان شهید میاندره این شهرستان برگزار گردید.

در حاشیه این برنامه از هنر های بومی تجسمی و نقاشی استفاده شد.

 

جشنواره کردکوی 1

جشنواره کردکوی2

جشنواره کردکوی3

جشنواره کردکوی4

جشنواره کردکوی5

جشنواره کردکوی6جشنواره کردکوی7

جشنواره کردکوی8

جشنواره کردکوی9

تهیه خبر: مهدی رحمانی پور از گروه خبرنگاران جوان کردکوی

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار