گزارش تصویری؛

، مراسم افتتاحیه طرح کمپین ایمنی سلامت مسافرین نوروزی 95 و طرح سحاب ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی 95 در شهرستان کردکوی برگزار شد.

افتتاحیه کمپین ایمنی سلامت مسافرین نوروزی و طرح سحاب در کردکوی

به گزارش گلستان24، مراسم افتتاحیه طرح کمپین ایمنی سلامت مسافرین نوروزی 95 و طرح سحاب ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی 95 در شهرستان کردکوی برگزار شد.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ارسال نظر

آخرین اخبار