خوشنویسان گلستانی کتاب قرآن را کتابت کردند.

کتاب قرآن توسط خوشنویسان گلستانی

دومین گردهمایی کتابت قرآن کریم با حضور خوشنویسان و تذهیب کاران برجسته استان گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی شهرستان گرگان برگزار شد.

2721721-3938496

سیصد خوشنویس و تذهیب کار در رشته های  نستعلیق ، شکسته ، نسخ ، ثلث ، نقاشی خط و قالب های آزاد در این کتابت مشارکت کردند.

ارسال نظر

آخرین اخبار