نمایش و اکران در روستاهایی که حتی آنتن تلویزیون نیز نتوانسته آنجاها را پوشش دهد بدون هیچ حرف و حدیثی برای نوبت اکران در حال نمایش میباشد .

لزوم حمایت از جشنواره عمار

به گزارش گلستان 24: چند سالی میشود که هنرمندان مردمی فرهنگی در عرصه رسانه ، آثار خود را در قالب جشنواره عمار ارائه میدهند . جشنواره ای خود جوش و مردمی که از دل مردم برمی آید و بدور از زد و بند های پشت پرده براساس استعداد و خلاقیت های دلسوزانه ساخته می شود.

ساخت ، تولید ، اجرای جشنواره و اکران آثار مراسم بصورت مردمی الگوی جدیدی بود که سال به سال بیشتر خودنمایی میکند و آثار غنی و نمایش گسترده تری در پیش رو است .

نمایش و اکران در روستاهایی که حتی آنتن تلویزیون نیز نتوانسته آنجاها را پوشش دهد بدون هیچ حرف و حدیثی برای نوبت اکران در حال نمایش میباشد . جشنواره ای که بدین شکل در حال پیشرفت است . جای سوال دارد که چرا رسانه های خارجی و برخی رسانه های داخلی را به واکنش بر علیه آن واداشته است . و چرا اینچنین هجمه مخالفت وارد میشود .

آیا غیر از این است که برخی منفعت طلبان و مغرضان ، منافع و انحصار چندین ساله خود را در این عرصه برای بدست اوردن و نگه داشتن منافع مالی و ایدئولوژی در خطر میبینند ؟ ایا غیر از این است که برخی دوست ندارند نیروهای مردمی و ارزشی در این راه گام بردارند و روشنگری کنند؟

برای اینکه برخی نیروهای لیبرال  دارای افکار غربزده میخواهند خود را یکه تاز این هنر بدانند و میبینند با ورود نیروهای جوان که تجربه های فنی و هنری لازم را با کار مخلصانه بدست میاوردند روی دست آنها بلند شده است .

جشنواره عمار

 درضمن باید گفت این جشنواره مردمی ، کار و حمایت مخلصانه و مردمی میخواهد و نباید درگیر گزارش دهی و کاغذ بازی های اداری شود . حمایت های نهادهای فرهنگی و مردمی میتواند باعث شکوفایی و تقویت هنرمندان جوان و ارزشی گردد.

هنرمندان جوان و خدوم بیشتر از همه چیز به تشویق جهت پیدا کردن انگیزه برای دیده شدن آثارشان نیاز  دارند تا بتوانند با قدرت بیشتری آثار ارزشی و فرهنگی خود را در رقابت با آثار غرب زده در آمینخته با قدرت و رانت و پولهای آنچنانی عرضه کنند . مطمئنا آثار هنری این هنرمندان ارزشی ، بخاطر کار مخلصانه و برآمده از دل مورد توجه قرار خواهد گرفت و بر دلها خواهد نشست.

ارسال نظر

آخرین اخبار