امروز دوازدهم مرداد سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

این شوراء در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد و اکنون مسئولیت برگزاری مراسم مذهبی و فرهنگی را بر عهده دارد.

65982315687

قندهاری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استانی دراین باره می گوید: در سال پنجاه و نه به دستور امام (ره) این شورا تاسیس شد ، از آن زمان به بعد هم تاکنون ، بیش از سی سال است که برکات بسیاری را شورای هماهنگی تبلیغات برای نظام الهی داشته است . مسئولیت های ایام الله ها مثل بیست و دوم بهمن ، هفتم تیر ، هشتم شهریور و مثل روز جهانی قدس بر عهده شورا است.

ارسال نظر

آخرین اخبار