برگزاری کلاس های آمادگی دوزبانه از شنبه در استان آغاز شد.

برگزاری کلاس های آمادگی دوزبانه

آشنایی دانش آموزان مناطق دو زبانه با زبان رسمی کشور ، هدف از برگزاری این کلاس هاست.

223

رزاقی معاون آموزش وپرورش ابتدایی استان در این باره می گوید : کلاس های آمادگی دوزبانه از هجدهم مرداد ماه نود و سه در سطح استان آغاز شد . تعداد سیصد و سی کلاس در سطح استان تحت پوشش قرار می گیرد . در مجموع هفت هزار و هفتصد و پنجاه نفر از دانش آموزان تحت پوشش قرار می گیرند.

حوزه معاونت آموزش های ابتدایی اقدام به برگزاری این دوره یک ماهه آمادگی دوزبانه کرده است و هدف ما این است که دانش آموزان با زبان فارسی و رسمی کشور آشنا شوند.

ارسال نظر

آخرین اخبار