کتابخانه های بخش کودکان و نوجوانان در استان فعال می شود تا مادران از همان ابتدا فرهنگ مطالعه را به کودکان خود آموزش بدهند

فعال شدن کتابخانه های بخش کودکان و نوجوانان

علوی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گفت : طرح هایی که در دستور کار کتابخانه های عمومی قرار گرفت فعال کردن بخش کودکان و نوجوانان در کتابخانه های عمومی استان هست ، که در اکثر کتابخانه های عمومی استان یک بخش جزئی رو ما به این موضوع اختصاص دادیم با توجه به توان و استعدادی که کتابخانه های عمومی استان داشتند.

library_kids

وی در مورد تربیت هایی که بخش کودکان انجام می دهد گفت : برای مادران اینکه کتاب بخوانند ، چه کتابهایی بخوانند ، کتاب ویژه مادران حتی کتاب ویژه برای کودکان چند ماهه داریم که مادران برایشان می خوانند و فعالیت های هم  برای کودکانی می باشد که توانایی خواندن دارند ، داریم.

ارسال نظر

آخرین اخبار