اقا زاده ای که حتی به اندازه نشستن بر روی صندلی خالی از آقازادگی اش استفاده نمی کند ...

سهم فرزند رهبر انقلاب از آقازادگی/عکس

فرزند رهبر

ارسال نظر

آخرین اخبار