اعزای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سفر کاری عصر چهر شنبه بیست و دوم مرداد ماه وارد گلستان شدند.

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در استان گلستان

حجت الاسلام طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: بازتاب این سفر رساندن پیام مسئولان فرهنگی استان به مسئولان فرهنگی کشور است و بازتاب دادن مشکلات فرهنگی در استان است.

IMAGE635162278117462598

حجت الاسلام سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز افزود: ما در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سیاست را بر چند مطلب مهم قرار دادیم. اولین مورد ، احیای مطالبات مقام معظم رهبری در زمینه مسائل فرهنگی و رویکردهای فرهنگی سیاست دومی که کمیسیون فرهنگی مجلس اختصاص داد تقویت زیر ساخت های فرهنگی کشور است و قسمت سوم سیاست های کمیسون فرهنگی مجلس تقویت تحقیق و پژوهش های دینی است و مراکزی که در این جهت فعال هستند.و بحث آخر حمایت هاست در این جهت.

ارسال نظر

آخرین اخبار