مجموعه پوسترهای روز عرفه

مجموعه بهترین پوسترهای روز عرفه برای بنر

مجموعه پوسترهای روز “عرفه”


بمناست نهم ذی الحجه , مصادف با روز عرفه (روز نیایش) پوسترهای ذیل تقدیم میگردد


هزینه دریافت صلوات برحضرت محمد وآل محمد(ص)

عرفه4

عرفه

عرفه (2)پوستر روز عرفهعرفه3

منبع: چهارده معصوم

ارسال نظر

آخرین اخبار