در این همایش که با حضور خانواده شهید شاخص رسانه ای استان شهید روحانی فرد برگزار شد از فعالان این عرصه قدر دانی شد.

تقدیر از فعالان عرصه بسیج رسانه ای استان

در این همایش که با حضور خانواده شهید شاخص رسانه ای استان شهید روحانی فرد برگزار شد از فعالان این عرصه قدر دانی شد.

80989461-5412175

ایشان هفت کتاب تحقیقی درمورد جنبش های ازادی بخش سراسر جهان داشتند اما متاسفانه ساواک آنها را سوزاند. ایشان درمورد مسلمانان ایالات متحده آمریکا و کانادا هم تحقیقاتی داشتند.

در این موضوعات همچنین مقالات نشریات و مجلات مختلف به چاپ رسیده است. به نظر میرسد به دلیل این روحیه ای که ایشان داشتند  در خصوص وظیفه دینی و اسلامی خودشان برای بصیرت افزایی و روشن گری مردم در سراسر جهان این عرصه رو به نام عرصه رسانه و به نام شهید روحانی فرد که شاخص معرفی شدند قرار دادند.

احمدی مشاور رئیس بسیج مستضعفین کشور گفت: هدف اصلی سازمان، اسلامی کردن رسانه هاست. بومی کردن علم ارتباطات و روزنامه نگاری اسلامیست. تدوین فقه و اخلاق رسانه ایست. طبیعتا مهمترین بحث در رسانه اسلامی هم وحدت است که تشکیل جبهه قدرتمند رسانه اسلامی از جمله وظایف، هدف ها و نگاه ها و سیاست ها هست که بسیج رسانه پیگیری می کند.

ارسال نظر

آخرین اخبار