کمپانی دیزنی علاوه بر بخش انیمیشن، به حوزه بازی‌های رایانه ای نیز وارد شده است و با موفقیت نسخه اول بازی Disney Infinity تصمیم دارد نسخه دوم این بازی رانیز ارائه کند.

کمپانی دیزنی و بازی های رایانه ای

کمپانی دیزنی علاوه بر بخش انیمیشن، به حوزه بازی‌های رایانه ای نیز وارد شده است و با موفقیت نسخه اول بازی Disney Infinity تصمیم دارد نسخه دوم این بازی رانیز ارائه کند.

این میزان استقبال از بازی برای سازندگان آن دور از انتظار بود به ویژه آنکه درصد مخاطبان دختر بیش از آن چیزی بود که پیش­بینی شده بود. همین موضوع دیزنی برآن داشته است که شخصیت زن دیگری را نیز به بازی اضافه کند. قرار است شخصیت Jasmine به بازی اضافه شود.

کمپانی دیزنی و بازی های رایانه ای

علاوه براین علاالدین که از شخصیت­های انیمیشنی بسیار پرطرفدار دیزنی است به بازی اضافه شده است دیزنی تلاش کرده است تا در نسخه دوم بازیش، یک مجموعه کامل از شخصیت‌ها و اسباب بازی­ها را کنار هم جمع کند.

بازی علاالدین دیزنی، سپتامبر منتشر خواهد شد اما بازی Jasmine تا پاییز 2015 به تعویق افتاده است. قرار است این شخصیت به جمع شخصیت­های مؤنث دیگر دیزنی از جمله "انا و السا " انیمیشن یخ زده و "مریدا " انیمیشن "شجاع " اضافه شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار