دلم میخواهد پرواز کنم...

در یکی از مکالمات شهید خزایی و همکارانش در تهران، وی ارزوی شهادت کرده است.

ارزوی شهادت پیامکی شهید خبرنگار

به گزارش گلستان24، در یکی از مکالمات شهید خزایی و همکارانش در تهران، وی ارزوی شهادت کرده است.

 

 شهید خبرنگار ارزو پیامکی7

ارسال نظر

آخرین اخبار