برای اولین بار در تاریخ شیعیان داغستان روسیه

شیعیان شهر دربند در داغستان روسیه، برای اولین بار به راهپیمایی و عزاداری اربعین پرداختند.

راهپیمایی اربعین شیعیان شهر دربند به روایت تصویر

به گزارش گلستان24، شیعیان شهر دربند در داغستان روسیه، برای اولین بار به راهپیمایی و عزاداری اربعین پرداختند.

 

 اربعین داغستان روسیه 1

 اربعین داغستان روسیه2

 اربعین داغستان روسیه3 اربعین داغستان روسیه4

 اربعین داغستان روسیه5 اربعین داغستان روسیه6

 اربعین داغستان روسیه7

 اربعین داغستان روسیه8

 اربعین داغستان روسیه10

 اربعین داغستان روسیه9

 اربعین داغستان روسیه11

 اربعین داغستان روسیه12 اربعین داغستان روسیه12

ارسال نظر

آخرین اخبار