برای هدایت مؤثر مردم؛ کلیسا باید به‌صورت فعال عضوگیری کند و آنان را با تعالیم کتاب مقدس آشنا نموده و مسیحی‌های معتقدی از آنان بسازند.

	سرزنش کشیشان به دلیل افزایش فساد در جامعه

کشیشی به نام نی_نوئی اوکویی رئیس اجلاس وزرای انجمن کشیشان باپتیست؛ در روز دوشنبه، کشیشان را به دلیل افزایش فساد اخلاقی در جامعه و موفق نشدن آنان در هدایت جامعه، مورد سرزنش قرارداد.

وی گفت، نگرش اجتماعی منفی نشان از شکست خادمین خدا در هدایت و رهبری دینی جامعه است که به اعتبار آنان لطمه می‌زند. او گفت مسئله‌ی رهبری در خود کلیسا حتی حادتر است و این درد بزرگی است.

جناب اوکویی، کشیشان را نصیحت کرد تا بر فتح روح و معنویت و پیروی انسان‌ها تمرکز کنند. او تأکید کرد اعضای این جلسه باید عملکرد خود در سال گذشته را مورد مطالعه قرار داده، مشکلات امروزه را موردبحث قرار دهند و به دنبال راه‌حل‌ها و استراتژی‌های مؤثر باشند.

او بحران اخیر ملی را به شکست خادمین خدا در فهماندن ارزش‌های مناسب به مردم و همین‌طور افزایش فساد در جامعه مانند نادرستی مرتبط دانست. "گروه بزرگی که باید رهبران معنوی ما و رسالت هدایت مسیحیان را داشته باشد سهل‌انگاری کرده است. شما باید این گروه عظیم را نه‌تنها وظیفه‌ای از طرف خدا بلکه حتی وظیفه‌ای هم تراز باخدا بدانید.

زمان و بودجه‌ای که برای فتح معنویت و همین‌طور پیروی مردم اختصاص داده می‌شود؛ سال‌به‌سال کاهش می‌یابد و این نشان‌دهنده‌ی این است که چگونه جنبه‌های مهم مسیحیت مورد غفلت واقع می‌شود." وی اضافه کرد: " هدایت کردن مردم کافی نیست، بلکه شما باید اطمینان حاصل کنید که آنان تبدیل به مسیحیان واقعی می‌شوند که با انسان‌های دیگر در صلح زندگی می‌کنند." او گفت برای هدایت مؤثر مردم؛ کلیسا باید به‌صورت فعال عضوگیری کند و آنان را با تعالیم کتاب مقدس آشنا نموده و مسیحی‌های معتقدی از آنان بسازند.

آن‌ها باید برنامه‌ریزی و به کلیساهای دیگر کمک کنند تا قلمرو خود را گسترش دهند. جناب اوکویی از کشیشان درخواست کرد تا نسبت به وظایف باپتیستی خود وفادار باشند تا بتوانند وظیفه‌شناسی را از اعضای هم‌پیمان نیز متوقع شوند. "این‌ یک کار غیراخلاقی است که یک ستمگر توقع عدالت داشته باشد." او تأکید کرد؛ کلیسا نباید در برخورد با مسائل جامعه از راحت‌طلبی نشان دهد بلکه باید در زمینه­های مختلف دخالت صحیح داشته باشد تا به مردم اطمینان دهند آن‌ها خلوص نیت دارند و نسبت به شهروندان شفاف هستند.

کشیشان

اگر جامعه ازنظر اقتصادی در شرایط بدی باشد اما به آنان گفته شود که همه‌چیز روبه‌راه است؛ باعث می‌شود مردم در ناامیدی رها شوند.

او گفت کشیشان نباید بک مقام و مسئولی را علیه بقیه برانگیزانند بلکه تنها اطمینان حاصل یابند حقیقتی که باید مردم اطلاع داشته باشند را باصداقت با آنان بگویند و همین‌طور جایگاه رهبری و مسئولیت خود در کلیسا را مورد تجدیدنظر قرار دهند تا نقش آنان در تصمیم سازی در کاهش مشکلات اقتصادی مردم غنا، تائید و تثبیت شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار