بیست سازه آموزشی جدید تا آغاز سال آموزشی جدید به آموزش و پرورش تحویل داده می شود.

تحویل بیست سازه جدید به آموزش و پرورش

مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس استان گفت چهار مدرسه در هفته دولت و شانزده مدرسه دیگر تا قبل از مهر، تحویل آموزش و پرورش داده می شود.

amuzesh

مخدومی افزود: ما حدود بیست پروژه را تحویل می دهیم. چهار تا در هفته دولت و شانزده عدد در مهرماه تحویل آموزش و پرورش و دانش آموزان عزیز می دهیم. در هفته دولت حدود شش هزار و پانصد متر مربع متر مربع فضا و در مهرماه امسال حدود شانزده هزار متر مربع را تحویل آموزش و پرورش استان گلستان می دهیم.ا لحمدالله با تصویب قانون بودجه درسال نود و دو و ادامه آن در سال نود و سه بحث استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس در دستور کار ما قرار دارد که در سال نود و دو حدود نود پروژه با هفتصد کلاس درس استاندارد سازی شد و انشالله در هفته دولت تحویل آموزش و پرورش می دهیم و انشالله امیدواریم در سال نود و سه با تصویب این قانون که حدود پنجاه درصد بحث اعتباری رشد داشته است و سهم استان هم حدود هشتاد و شش هزار میلیارد ریال است ؛ بتوانیم به پنجاه درصد بیشتر از اینی که در سال نود و دو تحویل دادیم تحویل آموزش و پرورش استان بدهیم. پروژه هایی که در هفته دولت تحویل داده میشود شامل کانون فرهنگی، سالن ورزشی، فضاهای آموزشی، قسمت استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس است. در بخش دیگری از پروژه استاندارد سازی در حدود هشتصد کلاس درس بخاری های تابشی استاندارد داریم که برای مدارس یک کلاسه و دو کلاسه در نظر گرفته شده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار