ششمین گرامیداشت محفل یاد و خاطره شهدای کارمند استان دیروز در آستان مقدس امام زاده عبدالله گرگان برگزار شد.

ششمین گرامیداشت شهدای کارمند استان گلستان

ششمین گرامیداشت محفل یاد و خاطره شهدای کارمند استان دیروز در آستان مقدس امام زاده عبدالله گرگان برگزار شد.

masjedemesametamar2www.nji_

دکتر صادقلو استان دار در این مراسم گفت شهدای کارمند ثابت کردند همزمان در دو جبهه سازندگی و پیکار به خوبی می توان وظیفه خود را انجام داد.

زمانی که میهن اسلامی ما  مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت لباس رزم پوشیدند و در نهایت به آنچه که می خواستند رسیدند.

ارسال نظر

آخرین اخبار