اين كتاب به عنوان پشت صحنه فيلم ضد ايراني آرگو نوشته شده است.

مرد ما در تهران

اين كتاب به عنوان پشت صحنه فيلم ضد ايراني آرگو نوشته شده است.

روبرت رايت نويسنده اين كتاب در مقدمه آورده است : كتاب مرد ما در تهران ما را به يك نقطه انفجار بزرگ تاريخي و آشكار يك فتنه اسرار آميز مي­رساند. از ديگر اهداف نويسنده اين كتاب نشان دادن عمق روابط تيره و تار ايالات متحده و ايران است و همچنين نگرش جهاني كه براي بار ديگر بر روي اين دو كشور متمركز شده است. 

مرد ما در تهران

ارسال نظر

آخرین اخبار