ششمین جشنواره ملی پویانمایی رضوی در گرگان به کار خود پایان داد.

ششمین جشنواره ملی پویانمایی رضوی

گلچین مدیر اجرایی جشنواره پویانمایی رضوی گفت: تعداد سی و سه اثر از استان های کشور به جشنواره راه پیدا کردند و پس از بازبینی مرحله اول هجده نفر به مرحله اصلی جشنواره راه پیدا کردند. داوران گرانقدر ما به همراه یک داور استانی این آثار را داوری کردند.

جشنواره-رضوی-ششمین -پویانمایی

هیات داوران ششمین جشنواره ملی پویانمایی رضوی گلستان عصر دیروز، نفرات برتر این جشنواره را معرفی کردند.

ارسال نظر

آخرین اخبار