این جشنواره فرهنگی ورزشی هر سال برای همسران و دختران کارکنان شاغل در یگان های نیروی زمینی برگزار می شود.

گرگان میزبان نوزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی کوثر

عراقی جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه کشور گفت: با حضور همه نیور های تحت امر نیروی زمینی در سراسر کشور نوزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی کوثر را در استان گلستان برنامه ریزی کردیم و اینجا در حال اجرا هستیم  ما پنج رشته ورزشی را پیش بینی کردیم که در قالب پینگ پنگ، والیبال، تیر اندازی، بدنسازی و شنا و آمادگی جسمانی برای خواهران پیش بینی شده است.

799315

وی افزود : در کنار مسابقات ورزشی، مسابقات فرهنگی هم همزمان پیش بینی شده است. قرائت قرآن، حفظ، مفاهیم قرآن و نمایشگاه حجاب و عفاف ونمایشگاه کتابی که پیش بینی شده است. قریب ششصد نفر در قالب تیم های مختلف به مدت چهار روز به منظور ایجاد شادابی و نشاط و تحرک و عادت به زندگی گروهی و اجتماعی و مشارکت در کارهای اجتماعی و فرهنگی این مسابقه برگزار شده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار