جلسه شورای فرهنگ عمومی علی آباد کتول با محوریت شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکار های عملی آن در فرمانداری علی آباد کتول برگزار شد.

تجری، فرمانداری علی آباد کتول گفت: از مهم ترین اقدامات، بحث اقدامات پژوهشی است که آسیب شناسی کنیم و این بحث آسیب شناسی و کار های پژوهشی نیاز به اعتبار دارد و انشاالله در سطح استان اعتباراتی در راستای کارهای فرهنگی تخصیص داده بشه و بتوانیم این موضوع را عملیاتی بکنیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار