استاد ولی الله کلامی زنجانی شاعر و مداح آذری زبان کشورمان که چند روز گذشته به تماشای فیلم به «وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا رفته بود؛ پس از تماشای آن اشعاری را در قالب دو بیتی و در وصف فیلم سرود.

دوبیتی مداح آذری زبان درباره فیلم به وقت شام

به گزارش گلستان24؛استاد ولی الله کلامی زنجانی شاعر و مداح آذری زبان کشورمان که چند روز گذشته به تماشای فیلم به «وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا رفته بود؛ پس از تماشای آن اشعاری را در قالب دو بیتی و در وصف فیلم سرود که متن آن بدین شرح است:

از وادی خطر خبر آمد به وقت شام

دوران رنج وغم به سر آمد به وقت شام

یاد مدافعان حرم جاودانه باد

کز عزم و صبرشان ظفر آمد به وقت شام

 

ارسال نظر

آخرین اخبار