بیش از شصت هزار دانشجوی دانشگاه فرهنگیان دیروز آغاز سال تحصیلی را جشن گرفتند.

جشن آغاز سال تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان

 

دانشگاه فرهنگیان

مهر محمدی،سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: ماموریت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلمانی است که در آینده ای نزدیک و بعد از خروج از این دانشگاه به کسوت معلمی در بیایند و لیست جدید فرهنگیان انشاالله قرار است از طریق دانشگاه فرهنگیان تامین شود. ما در حال حاضر بالغ بر شصت و چند هزار دانشجو در سراسر کشور داریم و امیدواریم بتوانیم نقشی که قانون گذار برای این داشنگاه گذاشته است به نیکویی انجام دهیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار