گزارش تصویری؛

دومین گروه از حجاج گلستانی ظهر امروز وارد فرودگاه گرگان شدند.

لحظه ی دیدار حجاج گلستانی باخانواده های خود در فروگاه گرگان

به گزارش گلستان24؛ظهر امروز دومین گروه از حجاج بیت الله الحرام  به استانی گلستان بازگشتند و مورد استقبال باشکوه خانواد های خود قرار گرفتند.

حاجی های استان گلستان 97 (1)

حاجی های استان گلستان 97 (2)

حاجی های استان گلستان 97 (3)

حاجی های استان گلستان 97 (4)

حاجی های استان گلستان 97 (5)

حاجی های استان گلستان 97 (6)

حاجی های استان گلستان 97 (8)

حاجی های استان گلستان 97 (9)

حاجی های استان گلستان 97 (10)

حاجی های استان گلستان 97 (11)

حاجی های استان گلستان 97 (12)

حاجی های استان گلستان 97 (14)

حاجی های استان گلستان 97 (15)

حاجی های استان گلستان 97 (16)

 

حاجی های استان گلستان 97 (17)

حاجی های استان گلستان 97 (23)

حاجی های استان گلستان 97 (22)

حاجی های استان گلستان 97 (21)

حاجی های استان گلستان 97 (19)

حاجی های استان گلستان 97 (18)

حاجی های استان گلستان 97 (29)

حاجی های استان گلستان 97 (28)

حاجی های استان گلستان 97 (27)

حاجی های استان گلستان 97 (26)

حاجی های استان گلستان 97 (24)

 

اتنهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار