سید حسین علوی، در مصاحبه با گلستان 24:

در استان گلستان فضای طبیعی، رایگان و خدادادی داریم که کمترین بهره را از آن می بریم. اگر سرمایه گذاری های مردمی در این فضا ها شکل بگیرد، هم مردم به سود می رسند و هم اشتغال زایی خواهد شد.

ثروت سبز گلستان در انتظار سرمایه گذاری مردمی

سید حسین علوی، مدیر کل سابق کتابخانه های استان گلستان، در مصاحبه اختصاصی با گلستان 24، درباره نامگذاری سال جدید، به عنوان سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی، می گوید: این نامگذاری به این علت است که فرصت جدیدی برای اعتماد دولت به مردم ایجاد کند و مردم هم در سایه اعتماد به دولت در جامعه زندگی کنند.

علوی معتقد است که اگر به موضوعاتی مثل اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی برگردیم، به خوبی می بینیم که در این دستورات رهبر انقلاب، توصیه جدی به حضور مردم در حوزه اقتصاد شده است. مردم  سرمایه گذاری کنند و با ایجاد بخش خصوصی ، بتوانند تحرکی در حوزه اقتصادی کشور ایجاد کنند. یعنی اقتصاد ما مردمی شود و مردم ما اقتصادی شوند. چه بسا مردم در این فرصت بتوانند بخشی از مسائلی که در اختیار دولت است را انجام دهند.

سید حسین علوی

وی با بیان این که این سرمایه گذاری ها اشتغال، پویایی و نشاط اجتماعی ایجاد می کنند، می گوید: ورود مردم به عرصه اقتصاد، نیازمند فراهم شدن بعضی از بستر هاست. مردم باید به مجموعه قوانین و اجرای آن ها اعتماد داشته باشند. به دولت اعتماد داشته باشند و بدانند که دولت پشتیبان و همراه آنان است. وقتی این اطمینان خاطر برای مردم ایجاد شود، می توانند پول خود را در بستر جامعه به گردش دربیاورند و طبیعتا برای دولت سود آور خواهد بود. دولت و ملت با همدلی و همزبانی با یکدیگر سود خواهند برد. این یک منفعت دو طرفه است.

سید حسین علوی معتقد است برای این که این اعتماد ایجاد شود، باید مردم و دولت با یکدیگر روراست باشند و چیزی  پنهان از هم نداشته باشند. وی می گوید: دولت باید فرصت های موجود در اجتماع را صادقانه در اختیار همه مردم قرار دهد و مردم به این باور برسند که در نگاه دولت همه مردم با هم برابرند. دولت نیز می فهمد مردم با دولت صادق و پشتوانه وی هستند. وقتی دولت مردم را پشتوانه خود ببیند، می تواند با جسارت بیشتری حرکت کند. این همدلی و همزبانی دو سویه به نفع هر دوطرف خواهد بود.

وی میگوید: شعار امسال ادامه دهنده شعار های  سال های پیش در همه عرصه هاست. برای مثال در حوزه فرهنگ و اجتماع، ما نیاز به سرمایه گذاری مردمی داریم. ما در استان گلستان فضای خوب طبیعی داریم اما کمترین بهره را از این منابع طبیعی رایگان و خدادادی می بریم. اگر بتوانیم بحث سرمایه گذاری در این عرصه طبیعی را در اختیار مردم قرار دهیم، مردم می توانند به سود آوری برسند و اشتغال ایجاد خواهد شد.

آبشار های گلستان

علوی تاکید می کند  ما در استان باغ پرندگان داریم. آبشارهای بسیار متنوعی داریم. مکان هایی داریم که مردم می توانند برای تفریح و استراحت به آن جا بروند. ما می توانیم با سرمایه گذاری در منابع طبیعی خود به سود برسیم.

وی می گوید در حوزه اجتماعی هم اگر میدان را در اختیار مردم قرار دهیم و مردم صداقت دولت را ببینند، می توانند در این حوزه سرمایه گذاری کنند. کتابخانه های بیشتری احداث کنند. مطبوعات بیشتری تاسیس شود، دکه های روزنامه فروشی افزایش پیدا کند  و کتاب های بیشتری چاپ شود. مولفین ما با دلگرمی بیشتری بنویسند.

اگر دولت پشتیبان مردم در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... شود، مردم هم در این فعالیت ها پشتیبان دولت می شوند. اساس این همدلی و همزبانی این است که صرفا در زبان و بیان نباشد. مردم و دولت باید با هم همدل و همزبان باشند. در این صورت است که می توانیم شاهد رشد جامعه خودمان باشیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار