الفبای خودسازی-12

الفبای خودسازی که گردآوری شده از کتاب به خودآ، برگرفته شده از کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) به ترتیب حروف الفبای فارسی است از این پس در سایت گلستان 24 دنبال نمایید.

به گزارش گلستان 24، الفبای خودسازی که گردآوری شده از کتاب به خودآ، برگرفته شده از کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) به ترتیب حروف الفبای فارسی  است از این پس در سایت گلستان 24 دنبال نمایید. به امید اینکه دنیا و آخرتی بهتر و شایسته تر داشته باشیم. پایان زندگی در این دنیا زمان مشخصی برای ما ندارد. پس چقدر خوب است که هر لحظه خود را برای رسیدنش آماده کنیم.

دربست تا بهشت

م: معرفت خدا و رسول و اولی الامر

از امام صادق(ع) روایت است که امیرالمومنین(ع) فرمود:

خدا را به خدا بشناسید و رسول را به رسالت، و صاحبان امر را به امر به معروف و عدالت و نیکی کردن.

 

ت: تفسیر سوره ی توحید و آیات اول سوه ی حدید

عاصم بن حمید گوید: از علی بن الحسین(ع) درباره توحید سوال شد. فرمود:

خداوند متعال می دانست که در آخرالزمان اقوامی دقیق النظر و ژرف نگر می باشند، پس قل هو الله احد و آیات سوره حدید تا و هو علیم بذات الصدور را نازل فرمود. پس هر کس غیر آن را بطلبد هلاک شود.

 

الف: اصناف جویندگان علم

حضرت صادق(ع) فرمود:

طلب کنندگان علم سه دسته اند، پس آنان را به شخص و صفاتشان بشناس. گروهی آن را برای جهل و جدال می طلبند. صنفی آن را برای برتری جویی و فریب دادن می طلبند. یک گروه هم برای دانش و بینش می طلبند. آن که دارای جهل و جدال است، آزاردهنده، جدل کننده و متعرض گفت و گو در انجمن های مردان با گفت و گوی دانش و توصیف بردباری است که پیراهنی از فروتنی پوشیده، ولی از پرهیزکاری تهی است. پس خداوند بینی او را بکوبد و کمرش را دو تا کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار