رئیس خانه مطبوعات استان گلستان، در پاسخ به سوالات گلستان24:

فعالیت رسانه های مکتوب استان، در حد متوسط است و عالی نیست. این رسانه ها نیازمند آموزش بیشتری هستند

«متوسط»، نمره فعالیت رسانه های مکتوب استان

علی منصوری رضی، رئیس خانه مطبوعات استان گلستان، در مصاحبه اختصاصی با گلستان 24، درباره سطح کیفی رسانه ها و مطبوعات استان می گوید: بیشترین نشریاتی که در استان گلستان مشغول به فعالیت هستند، هفته نامه ها هستند. ما روزنامه خاصی در سطح استان نداریم.

منصوری رضی معتقد است که فعالیت رسانه های مکتوب استان، در حد متوسط است، عالی نیست. وی در توضیح دلیل این موضوع می گوید: این رسانه ها نیازمند به یک نگاه آموزشی هستند. مخصوصا هفته نامه های استان که به یک تحول اساسی و نگرش جدید نیازمند است.

رئیس خانه مطبوعات استان با بیان این که مطالب درج شده، باید با نگاه استانی و متفاوت با سایر خبر گذاری  ها  باشد، ادامه می دهد: این موضوع به این معنا است که رسانه ها باید به دنبال تولید محتوا بروند و سعی کنند از این راه، بین رسانه های نوشتاری و خبرگذاری ها تفاوت ایجاد کنند. وی معتقد است که این امر به دلیل مشکلات فراوانی که پیش روی رسانه های مکتوب وجود دارد محقق نشده است و این رسانه ها نتوانسته اند به جایگاه اصلی خود برسند.

رسانه های گلستان

منصوری رضی در ادامه می گوید: نگاه دومی که می توان به رسانه های استان داشت این است که جمع زیادی از خبرنگاران استان را زیر پوشش خود قرار دادند و در این موضوع هم نیاز یک برنامه ریزی برای ارتقای سطح علمی خبرنگاران احساس می شود.

وی درباره برنامه خانه مطبوعات استان در سال 94 می گوید: پس از این که در پایان سال 93، اساسنامه جدیدی که وزارت ارشاد تهیه دیده بود در مجمع عمومی به تصویب رسید، برای سال 94 دو برنامه در نظر گرفته شد. اول بحث انتخابات خانه مطبوعات است و بعد از این انتخابات قطعا برنامه ریزی های بعدی انجام خواهد شد و یکی از این برنامه های مهم، حمایت جدی از رسانه ها و خبرنگاران مد نظر خوهد بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار