الفبای خودسازی-14

الفبای خودسازی که گردآوری شده از کتاب به خودآ، برگرفته شده از کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) به ترتیب حروف الفبای فارسی است از این پس در سایت گلستان 24 دنبال نمایید.

دربست تا بهشت!

به گزارش گلستان 24، الفبای خودسازی که گردآوری شده از کتاب به خودآ، برگرفته شده از کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) به ترتیب حروف الفبای فارسی  است از این پس در سایت گلستان 24 دنبال نمایید. به امید اینکه دنیا و آخرتی بهتر و شایسته تر داشته باشیم. پایان زندگی در این دنیا زمان مشخصی برای ما ندارد. پس چقدر خوب است که هر لحظه خود را برای رسیدنش آماده کنیم.

ه: هوای نفس درازی آرزو

یحیی بن عقیل گوید: امیرالمومنین(ع) فرمود:

همانا از دو چیز بر شما می ترسم: پیروی از هوی و آرزوی دراز. اما پیروی هوی، شما را از حق باز می دارد، اما درازی امید و آرزو، آخرت را از یاد می برد.

ع: عصبیت

حضرت صادق(ع)، از رسول خدا(ص) نقل می کند که فرمود:

هر کس در دلش به اندازه ی دانه ی خردلی عصبیت باشد، خداوند در روز قیامت او را با عرب های جاهلیت بر می انگیزد.

الف: اقسام قلوب

امام باقر(ع) فرمود:

دل ها بر چهار قسم است: یکی دلی که در آن نفاق و ایمان است؛ دیگری قلب واژگون و وارونه؛ سوم دلی که مهر شده و تاریک است، و چهارم دلی که نورانی و صاف است. راوی گوید: گفتم: قلب ازهر (نورانی) چیست؟  فرمود: قلبی که در آن مثل هیات چراغ است. اما دل مهر شده، دل منافق است. اما دل روشن دل مومن است که اگر به او عطا فرماید شکر کند، و اگر او را مبتلا سازد صبر کند. اما وارونه، دل مشرک است. سپس این آیه را افمن یمشی مکباً علی وجهه... را خواند، یعنی آیا کسی که راه می رود در حالی که بر رو افتاده، هدایت شده تر است، یا کسی که بر راه راست، استوار راه می رود؟ اما دلی که در آن ایمان و نفاق است، گروهی بودند در طائف، اگر هر یک از آنان را در حال نفاق، مرگشان برسد، هلاک شده اند و اگر در حال ایمان مرگشان فرا رسد، نجات یابند.

پایان

ارسال نظر

آخرین اخبار