شرائط شیرخوارگی که سبب محرمیت رضاعی می شود

به گزارش گلستان۲۴،محرمیت از سه راه ممکن است پیدا شود:

الف- ولادت که از آن تعبیر به «ارتباط نسبى» مى ‌شود.

ب- از طریق ازدواج که به آن «ارتباط سببى» مى ‌گویند.

ج- از طریق شیرخوارگى که به آن «ارتباط رضاعى» گفته مى ‌شود.  تمام کسانى که از نظر ارتباط نسبى محرم هستند و ازدواج با ایشان حرام است، از نظر محرمیت رضاعی نیز حرام مى‌ شوند. مقدار شیرخوارگى که در محرمیت موثر است و همچنین شرائط و کیفیت آن، ریزه‌ کاری هاى فراوانى دارد از جمله:

1. دو سال از سن بچه نگذشته باشد. (اگر بعد از دو سال او را شیر دهند، به کسی محرم نمی شود.)

2. زنی که به او شیر می دهد حداقل در یکی از این سه حالت به نوزاد شیر خورانده باشد: الف- نوزاد 15 مرتبه از شیر او خورده باشد. ب- یک شبانه روز شیر او را خورده باشد ( و بین آن هیچ غذاى دیگر نخورده باشد) . ج- به قدری از شیر یک زن خورده باشد که بگویند گوشت او از شیر آن زن روئیده است.

3. بچه شیر را از سینه او بمکد. (اگر شیر را در گلوی نوزاد بریزند، محرم نمی شود).

4. شیر خالص باشد.

5. شیر از یک شوهر باشد ( اگر زن شیر دهی به واسطه طلاق یا عللی دیگر جدا شود، بعد شوهر کند و از او حامله شود و تا موقع وضع حمل، شیری که از شوهر اول داشته باقی باشد و در این موقعیت به نوزادی شیر دهد بطوری که مثلا هشت دفعه در این حالت باشد و هفت دفعه آن بعد از وضع حمل از شیر منتسب به شوهر دوم بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی شود.) 

6. شیر آن زن از حرام نباشد (یعنی اگر شیر بچه ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند، این نوزاد به کسی محرم نمی شود).

7. نوزاد بر اثر بیماری شیر را قی و استفراغ نکند.


 

ارسال نظر

آخرین اخبار