حکم جویدن آدامس برای فرد روزه دار چیست؟

به گزارش گلستان۲۴؛آیت الله مکارم: با توجه به اینکه اجزاء آن تدریجا جدا می شود، جایز نیست.

سایر مراجع: اگر شیرینی یا چیزی از آن به حلق برسد روزه باطل است. در غیر این صورت هر چند طعمی از آن احساس شود، اشکال ندارد.

پی نوشت:

امام، تحریرالوسیلة، مبطلات روزه، م17. رهبری، کتاب احکام روزه، م87. آیات عظام سیستانی، نوری، فاضل، اراکی: عروة الوثقی، لا باس للصائم ارتکابه. آیات عظام وحید، تبریزی، خویی: منهاج الصالحین، ج2، کتاب الصوم، م1003. آیت الله صافی، هدایة العباد، م1310. آیت الله شبیری زنجانی، کتاب احکام و استفتائات، روزه، م33. آیت الله مکارم، استفتائات جدید، ج2، س426. آیت الله بهجت، وسیلة النجاة، م1108. جامع احکام، رضوی، م 464.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار