اگر فرد نابالغ روزه بگیرد حکمش چیست؟

به گزارش گلستان۲۴؛ همه مراجع: روزه بچه نابالغ مشروع و صحیح است ولی واجب نیست.

نکته: مستحب است دختران و پسرانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند را بر حسب طاقتشان امر به روزه نمایند تا نصف روز یا کمتر یا بیشتر امساک نمایند تا تدریجا توانایی گرفتن روزه کامل را پیدا نموده و عادت به روزه گرفتن نمایند.

پی نوشت:

عروة الوثقی، فصل فی شرائط صحة الصوم، م2. جامع احکام، رضوی، م408.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار