اگر آب دهان را در دهان جمع کنی و یک جا فرو ببری روزه باطل می شود؟

به گزارش گلستان۲۴؛ سوال: آیا ترشح زیاد بزاق دهان روزه را باطل می کند؟ و اگر کسی آب دهان را جمع و یک جا فرو ببرد روزه اش چه حکمی دارد؟

پاسخ: فرو بردن بزاق و آب دهان تا زمانی که از فضای دهان خارج نشده ضرری به روزه نمی رساند حتی اگر بزاق را در دهان جمع کند و یکجا فرو ببرد.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج۱، مبطلات روزه

 

ارسال نظر

آخرین اخبار