اگر شخص روزه ‏دار در اثر فراموشى چیزى بخورد، آیا تذکر دادن به او واجب است؟

همه مراجع : خیر، تذکر دادن به او واجب نیست.

منابع :

همه مراجع  ، دفتر.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار