زدن چه آمپولی روزه را می شکند؟

به گزارش گلستان۲۴؛ امام: بنابر احتیاط واجب آمپولی که به جای غذا به کار می رود، ولی آمپولی که عضو را بی حس می نماید یا به جای دوا استعمال می شود، اشکال ندارد.

رهبری: بنابر احتیاط واجب آمپولهای مقوی یا مغذّی و هر آمپولی که در رگ تزریق می شود؛ لکن آمپولهای دارویی که در عضله تزریق می شود و نیز آمپولهایی که برای بی حس کردن به کار می رود، مانعی ندارد.

آیت الله مکارم: بنابر احتیاط واجب آمپولی که در رگ تزریق شود؛ در غیر این صورت اشکال ندارد.

آیات عظام شبیری، بهجت، فاضل: آمپولی که به جای غذا به کار می رود؛ ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند یا به جای دوا استعمال می شود، اشکال ندارد.

آیات عظام سیستانی، وحید، صافی، نوری، تبریزی: انواع آمپول روزه را باطل نمی کند. ولی بنابر احتیاط مستحب از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می رود، خودداری نماید.

 

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج1، م1576. رهبری، اجوبة الاستفتائات، س767. آیت الله صافی، جامع الاحکام، ج1، س473. آیت الله شبیری، کتاب احکام و استفتائات روزه، خوردن و آشامیدن، س27. آیت الله نوری، هزار و یک مساله فقهی، ج1، س210. آیت الله بهجت، استفتائات، ج2، س2869. آیت الله تبریزی، استفتائات، ج1، س681. جامع احکام، رضوی، م458.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار