کفاره باطل کردن روزه با کار حرام چیست؟

به گزارش گلستان۲۴؛ اگر روزه دار با کار حرامی مثل استمنا، زنا، خوردن شراب و یا دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص) روزه خود را باطل کند، آیا کفاره جمع بر او واجب می شود؟

آیات عظام امام، وحید، نوری، مکارم، بهجت، فاضل، تبریزی: بنابراحتیاط واجب کفاره جمع دهد.

آیات عظام رهبری، سیستانی: کفاره جمع واجب نیست.

آیت الله صافی: کفاره جمع واجب است.

آیت الله شبیری: اگر به چیز حرامی مثل جماع حرام یا خوردن و آشامیدن حرام روزه خود را باطل کند، باید کفاره جمع دهد و اگر آن چیز حرام غیر از جماع و خوردن و آشامیدن باشد، کفاره تاخیر کافی است.

توجه: منظور از کفاره جمع آن است که دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند.

 

پی نوشت:

آیات عظام امام، نوری، مکارم، فاضل: عروة الوثقی، کتاب الصوم، فی کفارة الصوم، م 1،3. رهبری، اجوبة الاستفتائات، س784 ، 785. آیات عظام وحید، تبریزی: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، م1009. آیت الله صافی، هدایة العباد، کتاب الصوم، م 1319. آیت الله شبیری زنجانی، توضیح المسائل، م1674. آیت الله بهجت، وسیلة النجاة، م 1118. جامع احکام، رضوی، م 529.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار