آیا ماکارونی به عنوان کفاره قابل قبول است؟

به گزارش گلستان۲۴؛ آیات عظام رهبری، سیستانی، وحید، شبیری، فاضل، تبریزی: اشکال ندارد.

آیت الله نوری: اشکال ندارد؛ گر چه بهتر است که یک کیلو بدهد.

آیت الله مکارم: می تواند مقدار کمتری بدهد و سایر مخلفات لازم برای ماکارونی را هم به او بدهد که یک وعده غذایی شود.

پی نوشت:

رهبری، کتاب احکام روزه، س375. آیت الله سیستانی، استفتائات روزه، کفارات، س16. آیت الله وحید، دفتر. آیت الله شبیری، استفتائات روزه، س249. آیات عظام نوری، فاضل، مکارم: استفتاء مرکز ملی پاسخگویی. جامع احکام، رضوی، م 541. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار