سید حسین علوی:

پررنگ تر کردن جایگاه و نقش کارگران، سودی است که در جیب همه ما خواهد رفت. بی توجهی به جایگاه کارگران، به چرخ تولید کشور آسیب می زند.

نگاه دسته چندمی بودن نقش کارگران، به خط تولید ما آسیب می زند

سید حسین علوی، فعال فرهنگی استان، در مصاحبه اختصاصی با گلستان24، با اعتقاد به این که برای اجرای اقتصاد مقاومتی، باید نظام اقتصادی کشور را قوی تر کنیم، می گوید:  نظام اقتصادی از چند عامل برنامه ریزی اقتصادی، سرمایه گذار، فعالان حوزه اقتصاد و چرخانندگان خط اول اقتصاد مانند کارگران،  تشکیل شده است. اگر همه این عوامل با یکدیگر رشد نکند، یک رشد کاریکاتوری در حوزه اقتصاد خواهیم داشت. در این حوزه، کارگر موثرترین عامل است.

علوی ادامه معتقد است که اگر نظام ما توجه بیشتری از لحاظ دانش و وضع زندگی به کارگران داشته باشد و در کنار آن کارگران عزیز ما هم قدر خود را بیشتر بدانند می توانیم از این فرصت گران بها استفاده کنیم و شاهد رشد بیشتری در این حوزه خواهیم بود. وی می گوید کارگران مهمترین حلقه فرایند فعالیت اقتصادی هستند.

سید حسین علوی کارگران

این فعال فرهنگی با بیان این که متاسفانه در جامعه ایرانی ما، آن قدری که اسلام به کارگر توجه می کند، توجه نمی شود، می گوید: از آن جایی که به جایگاه آنان کم توجهی شده است، خود کارگران ما هم به گونه ای که باید، به جایگاهشان توجه نمی کنند. نگاه دسته چندمی بودن به جایگاه و نقش کارگران، آسیبی است که به خط تولید ما زده شده است.

علوی تاکید می کند که ما باید برای ارتقای اهمیت این جایگاه، یک کار فرهنگی و زیر ساختی انجام دهیم. قالبا تصور می شود که کارگران، قشر کم سواد و فقیر جامعه هستند. در صورتی که امروزه کارگران، انسان هایی تحصیل کرده ، پر تلاش و زحمت کشی هستند که با وجدان کاری خود تا به حال توانسته اند کشور ما را با وجود این همه تحریم  و فشار اقتصادی، سر پا نگه دارند. در حوزه ایستادگی اقتصادی ما، کارگران تا به حال مهمترین نقش را داشتند. اگر تلاش کنیم که نقش کارگر را پررنگ تر کنیم، سود آن در جیب همه ما خواهد رفت.

ارسال نظر

آخرین اخبار