نخستین همایش بین المللی خاک های لُس و تغییر اقلیم در اورآسیای جنوبی دیروز در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آغاز شد. در این همایش دو روزه سی و پنج محقق از آلمان، سوریه، اتریش، لهستان، چین، کانادا و کشورمان حضور دارند.

نخستین همایش بین المللی خاک های لُس و تغییر اقلیم در اور آسیای جنوبی در گرگان

به علت وجود نود درصد از خاک های لس کشور در گلستان و کم نظیر بودن آن و کمک به مطالعه و تحقیق بیشتر، گلستان برای برگزاری این همایش بین المللی انتخاب شد.

خاک لس

در این همایش ملی سی و پنج محقق خاک شناس از ایران، آلمان، لهستان، چین،  اتریش و کانادا در خصوص ارتباط لُس با شکل گیری تمدن ها و تاثیرات آن در تغییرات اقلیم بحث و تبادل نظر می کنند.

دکتر خرمالی، دبیر این همایش گفت: از مقاله هایی که ارسال شده است شصت مقاله متعلق به متخصصین خارجی است که از این بین ما حدود شصت و پنج مقاله را انتخاب کردیم. همچنین چهار متخصص تراز اول جهانی در این زمینه به صورت سخنرانان کلیدی حضور دارند. از کانادا، صربستان و آلمان.

خاک لُس منبع مواد معدنی است که در صورت مدیریت درست بسیار مفید خواهد بود.

خاک لس 1

به گفته پروفسور کل، استاد خاک های لُس دانشگاه کُلن آلمان: این خاک ها از نظر کشاورزی بسیار مهم و حاصل خیز هستند. از طرف دیگر در برابر فرسایش و مشکلات شوری بسیار حساس هستند. بیشترین تمدن های اولیه بشری روی خاک های حاصل خیزی بوده است که منشا آن ها لُس بوده است.

احمد مرموت، رئیس انجمن علوم خاک کانادا نیز گفت: این خاک ها بسیار به فرسایش حساس هستند. بنابراین بهترین راه حفظ پوشش گیاهی روی این خاک هاست. اگر این پوشش گیاهی به خصوص در مناطق شیب دار برداشته شود؛ به سرعت این خاک ها شسته می شوند.

یک درصد از خاک های لُس جهان در ایران و نود درصد خاک لُس ایران در گلستان وجود دارد.

ارسال نظر

آخرین اخبار