توسعه و ثروت، کنیز و دلار و سکه که آمد، پیامبر خدا را هم در نماز جمعه تنها گذاشتند!

مسیر انقلاب را زنده نگه دارید

به گزارش گلستان ۲۴؛ این ملتی که می خواهد زمینه ساز ظهور باشد باید این ها را ببیند و بایستد. 

اگر میگوییم فضای انقلابی جدای از فضای دولتمردی باشد برای آنکه مردم بدانند که این مسیر انقلابی زنده است. 

فضای انقلابیگری روشن است.

ارسال نظر

آخرین اخبار