لندن که به مرکز کرونای جدید تبدیل شده، لحظه به لحظه در انزوای بیشتری فرو می‌رود؛ انزوایی که نه تنها چرخ‌های اقتصاد را از پویایی انداخته بلکه موجب نگرانی و آشفتگی مردم شده است.

فیلم/ لندن در کابوس کرونای انگلیسی

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار