یکی از شهروندخبرنگاران ما فیلمی از شور و هیجان انتخابات از محله خود را فرستاده است.

بزن و برقص قبل از انتخابات + فیلم

یکی از شهروندخبرنگاران ما فیلمی از شور و هیجان انتخابات از محله خود را فرستاده است.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹4 برگزار خواهد شد.

منبع:باشگاه خبرنگاران

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار