محسن خزایی در جمع رزمندگان مدافع حرم ایران در خان طومان برای تروریست ها رجز خوانی می کند.

رجز خوانی خزایی در جمع رزمندگان مدافع حرم ایرانی + فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار