فیلم: عملیات فلوجه از نگاه دوربین‌های سپاه بدر را در ادامه مشاهده نمائید.

فیلم: عملیات فلوجه از نگاه دوربین‌های سپاه بدر

فیلم: عملیات فلوجه از نگاه دوربین‌های سپاه بدر

دانلود فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار