توسط خانه طراحان انقلاب اسلامی منتشر شد

موشن گرافیک«لبخند سرهنگ» به روابط لیبی و آمریکا در دوران زمامداری سرهنگ قذافی در لیبی پرداخته است.

دانلود / موشن گرافیک لبخند سرهنگ

#موشن_گرافیک لبخند سرهنگ

آمریکا چگونه به بهانه لغو تحریم های همه جانبه، صنعت هسته لیبی را تعطیل کرد و این کشور را نابود ساخت؟

به گزارش گلستان24، موشن گرافیک«لبخند سرهنگ» که توسط خانه طراحان انقلاب اسلامی منتشر شد به روابط لیبی و آمریکا در دوران زمامداری سرهنگ قذافی در لیبی پرداخته است.

دانلود

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار